Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny - punkt partnerski

Jako Autoryzowany Punkt Partnerski EUROCERT, posiadamy w swojej ofercie kwalifikowany podpis elektroniczny, który w elektronicznym obiegu dokumentów jest jednoznaczny z podpisem odręcznym, na terenie całej Unii Europejskiej. Złożenie podpisu za pośrednictwem certyfikatu pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej składającej podpis. W celu zachowania bezpieczeństwa, podpis elektroniczny przechowywany jest na urządzeniu kryptograficznym, które uniemożliwia jego skopiowanie. Usługa jest zgodna z wymogami Europejskiego Rozporządzenia eIDAS oraz Polskiej Ustawy o Usługach Zaufania oraz Identyfikacji Elektronicznej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny EUROCERT może być z powodzeniem wykorzystywany w kontakcie z urzędami, ale równie skutecznie do celów komercyjnych. Zastosowanie podpisu elektronicznego skraca czas zawierania umów cywilno-prawnych do kilku minut. Wysyłka mailowa podpisanych dokumentów zastępuje drukowanie i wysyłkę pocztą czy kurierem. Podpis EUROCERT daje możliwość złożenia podpisu w formacie PAdES, dedykowanym dla plików PDF oraz XAdES, który przeznaczony jest dla wszystkich rodzajów plików.

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany jest na 1 rok, 2 lata lub 3 lata i pozwala między innymi na:

  • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
  • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
  • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
  • udział w przetargach i aukcjach elektronicznych
  • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
  • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
  • komunikację w obrębie platformy ePUAP
  • kontakt drogą elektroniczną z ZUS

Szczegółowy cennik produktów EUROCERT znajduje się na stronie sklep.eurocert.pl. Zachęcamy do zakupu produktów za naszym pośrednictwem. Oferujemy kompleksową ofertę EUROCERT w cenach podanych na powyższej stronie. Potwierdzamy tożsamość i szkolimy klientów z zakresu obsług podpisu elektronicznego.