Sieci komputerowe

Oferujemy usługi związane z projektowaniem sieci, instalacją sprzętu, oprogramowania oraz administrowaniem siecią lokalną. Projektujemy i wykonujemy komputerowe sieci LAN i WLAN, według indywidualnych potrzeb i wytycznych. 

Sieci lokalne (LAN) pracują w standardzie Ethernet, FastEthernet, Giga Ethernet. W projektach uwzględniamy oprogramowanie do zarządzania sieciami komputerowymi. W szczególnie odpowiedzialnych instalacjach stosujemy rozwiązania zawierające mechanizmy strukturalnej niezawodności umożliwiające automatyczną rekonfigurację sieci w celu minimalizacji skutków ewentualnych awarii.

Oferujemy projekty systemów sieciowych, obejmujące:

  • strukturę logiczną sieci komputerowych i dobór urządzeń
  • okablowanie strukturalne zintegrowanych połączeń komputerowych i telefonicznych
  • instalacje elektryczne wraz z rozdzielniami
  • systemy archiwizacji danych
  • VPN – połączenia prywatne między oddziałami firmy
  • centrale telefoniczne , systemy VOIP