Dla kogo kasy fiskalne online w 2021 r?

Nowy termin wymiany kas w styczniu, czy lipcu 2021 roku?

Kasy fiskalne online

Od stycznia 2021 roku niektóre branże zobowiązane będą do rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych on-line. Część z przedsiębiorców instalacji takiej kasy będzie musiała dokonać dopiero 1 lipca 2021 roku. 

Kasy fiskalne on-line – nowe terminy wymiany kas w 2021 roku

WARIANT I

Na dzień 1 stycznia 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla usług:

 • związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne,
 • związanych z wyżywieniem sezonowym,
 • w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych,
 • budowlanych,
 • medycznych wykonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Czas na wymianę kas fiskalnych w gastronomii i hotelarstwie tymczasowym tylko do 1 stycznia 2021 r.

Restauracje i punkty noclegowe świadczące usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pomimo aktualnie bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, muszą liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków związanych z wymianą swoich kas fiskalnych, w terminie najpóźniej do końca roku.

Jednak nie wszystkie placówki gastronomiczne będą zobowiązane wymienić kasy fiskalne 1 stycznia 2021 roku. Obowiązek ten dotknie wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne.

Sprzedaż obwoźna nie jest aktualnie objęta obowiązkiem stosowania kas on-line.

Fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze i prawnicy z dłuższym terminem na wymianę kasy fiskalnej?

Skorzystać będą mogli w szczególności:

 • fryzjerzy, 
 • kosmetyczki, 
 • lekarze, 
 • prawnicy, 
 • przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane oraz 
 • usługi fitness (lecz wyłącznie w zakresie wstępu). 

Kasa fiskalna on-line dla pozostałych przedsiębiorców najwcześniej w 2023 roku

Aktualnie nie ma podanych nowych terminów instalacji kas fiskalnych on-line dla pozostałych grup przedsiębiorców, to i oni muszą liczyć się z konieczności wymiany swoich kas. 

Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem zostały wycofane ze sprzedaży w 2019 roku.

W 2023 roku sprzedawane będą już wyłącznie kasy fiskalne w formie on-line. Przedsiębiorcy rejestrujący transakcje na tradycyjnych kasach będą mogli to zatem robić wyłącznie do czasu ich wyeksploatowania.